Chào bạn, sau khi chụp ảnh cho bé, Nee sẽ giao toàn bộ file gốc cho bạn. Mặc dù là ảnh gốc, nhưng thật sự đã rất đẹp, bạn có thể dùng để in ra hoặc đăng lên mạng xã hội nếu muốn.