Chào bạn, chụp ảnh cho bé thì không cần Make-Up, vì đối với trẻ thơ thì để tự nhiên là đẹp nhất.