Bộ sưu tập

Lễ hội

Có những sự kiện trong đời mang ý nghĩa to lớn không chỉ với con mà còn với chính bạn. Sinh nhật đầu tiên của con, buổi dã ngoại đầu tiên, lần khai trường đầu tiên, lễ tốt nghiệp đầu tiên, tất cả sẽ được ghi lại bằng những góc hình đẹp nhất và đong đầy cảm xúc nhất.